Doświadczenie zawodowe
od początku działalności Zakładu Technicznej Obsługi Budownictwa i Handlu „ERPOL”
t.j. od 1992 roku, to między innymi:

1. Wyniesienie zaworów gazowych na zewnątrz budynków – 158 szt. przyłączy gazowych na zlecenie PP-U „ADREM”

2. Kompletna kotłownia wg własnej koncepcji o wydajności 640 kg pary/godz.:
• dla Firmy Handlowo-Produkcyjnej „Meat Company” w Wojniczu k/Tarnowa
• dla Zakładu Produkcji Miesno-Wędliniarskiej w NiedĽwiedziu k/Mszany Dolnej.

3. Uruchomienie kotła PCO wraz z automatyką w Tartaku „Eko-Tes” w NiedĽwiedziu k/Mszany Dolnej.

4. Kompletna wymiana płomieniówek wraz z sitem w kotle o wydajności 1,2 Tony pary/godz. dla Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego w Nowym Targu.

5. Wymiana instalacji gazowej wraz z dokumentacją powykonawczą oraz okresowe przeglądy instalacji gazowych w zasobach SM „VICTORIA”.

6. Na zlecenie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie w budynkach wykonanie:

- remontu kominów /os. Wandy 13,18 os. Na Skarpie 52 os. Stalowe 9,10
os. Willowe 8,18,32 os. Hutnicze 8,15 os. Ogrodowe 2 /

- wymiany instalacji gazowej i remontu kominów /os. Urocze 7 kl. I i VII
os. Hutnicze 9 kl. II os. Ogrodowe 1 os. Sportowe 21,25 os. Zielone 6 /

- wymiany instalacji gazowej / os. Na Skarpie 31 os. Centrum A bl.11 kl. I, III, V i VI /

- wymiany instalacji gazowej, remontu kominów i dachu / os. Zielone 7 /

7. Kotłownia gazowa wraz z automatyk± w budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Czackiego w Krakowie.

8. Próby szczelności instalacji przemysłowej i w budynkach administrowanych przez „Philip Morris Polska” S.A. oraz zleconych doraźnie robót instalacyjnych jako wykonawca programowo i stale współpracujący z Inwestorem.

9. Wykonanie instalacji gazowych i doraźnie zlecanych robót remontowych wod-kan. w budynku Centralnego Laboratorium Przemysłu Tytoniowego.

10. Roboty instalacji sanitarnych w budynku Terminalu Pasażerskiego TERMINAL I na terenie MPL Kraków-Balice.

11. Remonty instalacji gazowej w budynku os. Na Stoku 29A
dla SM „HUTNIK”.

14. Roboty instalacyjne wod.-kan. na obiekcie szatni HTS w Krakowie.

12. Wspólnie z Firmą „JANEX” – remont instalacji wod-kan-co dla „EC Łęg”.

13. W budynkach mieszkalnych na terenie Krakowa wg doraźnych zleceń oraz stałych kontraktów:
Próby szczelności instalacji gazowych z analizą spalin PG i doszczelnieniem instalacji gazowych

...
 

Szanowni Państwo, na naszej stronie internetowej opublikowana została tylko część, około 5%, historii wykonanych przez nas zleceń.
Zdecydowaliśmy się na to z uwagi na fakt, że wykaz ten bardzo dynamicznie się aktualizuje, w związku z rozwojem firmy.
Aktualny wykaz może zostać dołączony do oferty sporządzonej dla Państwa.

Zachęcamy do kontaktu z nami!