Wydobycie gazu ziemnego na świecie i Argentynie

Gaz ziemny zwany również błękitnym paliwem - rodzaj paliwa kopalnego pochodzenia organicznego, gaz zbierający się w skorupie ziemskiej w pokładach wypełniających przestrzenie, niekiedy pod wysokim ciśnieniem. Pokłady gazu ziemnego występują samodzielnie lub towarzyszą złożom ropy naftowej lub węgla kamiennego. Światowe wydobycie gazu ziemnego charakteryzuje się stałym wzrostem, który przerwany został dopiero przez kryzys finansowy z 2008 roku. Jego następstwem był spadek wydobycia oraz zmiana na pozycji lidera, którą na rzecz Stanów Zjednoczonych utraciła Rosja. Oba te kraje odpowiadają za ponad 1/3 wydobycia gazu ziemnego na świecie zostawiając daleko w tyle państwa Zatoki Perskiej, które inaczej niż w przypadku ropy naftowej odgrywają mniejszą rolę. Na sukces Stanów Zjednoczonych złożył się przede wszystkim wysoki popyt wewnętrzny stymulujący firmy energetyczne do poszukiwań surowca, co zaowocowało opracowaniem technologii wydobycia gazu ze złóż niekonwencjonalnych: zarówno gazu łupkowego jak i zamkniętego. Wydobycie gazu ziemnego na świecie wyniosło w 2009 roku 2 987 mld m sześc. i było o 73,8 mld m sześc. niższe niż w 2008 roku kiedy to pozyskano 3 060,8 mld m sześc. gazu. Spadek produkcji nie rozłożył się jednak równomiernie na wszystkie państwa. Największy spadek wydobycia zanotowały Turkmenistan (-44,8%) i Nigeria (-28,7%), podczas gdy największy wzrost - Indie (28,9%) i Katar (16,3%). Dla porównania w Rosji wydobycie gazu spadło o 12,1%. Polska wypada blado na tle reszty świata z rocznym wydobyciem gazu na poziomie 4,1 mld m sześc. Stanowi to zaledwie 0,13% światowej produkcji lub 2,39% produkcji Unii Europejskiej, co plasuje nas na 47 pozycji wśród krajów o największym wydobyciu na świecie. Gaz ziemny zyskuje coraz większe znaczenie jako surowiec energetyczny, gdyż charakteryzuje się niskimi kosztami wydobycia i transportu oraz stosunkowo niewielką emisją szkodliwych związków w procesie spalania. Na ogół jego złoża towarzyszą ropie naftowej, ale może również występować samodzielnie. Zawartość składników jest zmienna i zależy od miejsca wydobycia, jednak głównym składnikiem stanowiącym ponad 90% gazu ziemnego jest zawsze metan. Oprócz niego mogą występować niewielkie ilości etanu, propanu, butanu i innych związków organicznych i mineralnych. Gaz ziemny jest bezwonny i jest specjalnie nawaniany przed wprowadzeniem do sieci gazowej w celu ułatwienia wykrycia jego obecności w powietrzu. Gaz ziemny jest mniej szkodliwy dla środowiska niż inne źródła energii: emisja CO2 ze spalania gazu jest do 30% mniejsza niż w przypadku ropy oraz do 60% mniejsza niż w przypadku węgla. Znacznie zredukowana jest także emisja innych substancji, w tym rtęci, siarki oraz dwutlenku azotu. Górnictwo Argentyny nie odgrywa większej roli gospodarczej. Do ważniejszych surowców należą przede wszystkim ropa naftowa i gaz ziemny, występujące w większych ilościach we wschodniej części Patagonii, w rejonie miasta Comodore Rivadavia, oraz na Ziemi Ognistej i w prowincjach subandyjskich. W 1978 r. wydobyto 23,5 min ton ropy i 7,2 mld m3 gazu ziemnego, co jednakże nie pokrywa szybko rosnącego zapotrzebowania krajowego. Działa zgodnie Argentynie i na świecie, Argentyna Grupa Oil została powołana w celu zwiększenia interesów obywateli argentyńskich w przemyśle naftowym i gazowym. Z około 2,7 miliardów baryłek ropy sprawdzonej rezerw Argentyny jest znaczącym graczem w Ameryce Łacińskiej rynku ropy naftowej. W 2004 roku kraj był jeszcze trzeci co do wielkości producentem ropy w Ameryce Południowej na 692,600 bbl / d mimo pewnego spadku. Argentyńskie eksport ropy iść przede wszystkim w Chile i Brazylii. W 1999 roku hiszpański Repsol Oil Company połączyła się z Yacimientos Argentyny Petroliferos fiscales ust YPF), w niegdyś państwowego koncernu naftowego. Inne znaczące, olej firmy produkujące w Argentyna include ChevronTexaco i Petrobras Energia. Argentyńska Grupa Oil działa również we współpracy międzynarodowej z wielu największych światowych ropy i gazu w produkcji i organizacji rafinacji ropy naftowej. Ponadto niemal każdy firmę naftową aktywny w Argentynie ma plany rozwoju przybrzeżnych złóż, zarówno w środkowo-wschodniej i Tierra del Fuego regionów. Argentyna ma również w Ameryce Łacińskiej trzecim największym sprawdzonych rezerw gazu ziemnego, na około 21 bilionów stóp sześciennych (TCF). Wydobycie gazu ziemnego w Argentynie systematycznie wzrastała w ostatniej dekadzie, z kraju, wyprzedzając Meksyk w 2000 roku stać się największym w Ameryce Łacińskiej producentem gazu ziemnego.

© Melania Hawran