1. Wydobycie gazu ziemnego na świecie


Światowe wydobycie gazu ziemnego charakteryzuje się stałym wzrostem, który przerwany został dopiero przez kryzys finansowy z 2008 roku. Jego następstwem był spadek wydobycia oraz zmiana na pozycji lidera, którą na rzecz Stanów Zjednoczonych utraciła Rosja.

Oba te kraje odpowiadają za ponad 1/3 wydobycia gazu ziemnego na świecie zostawiając daleko w tyle państwa Zatoki Perskiej, które inaczej niż w przypadku ropy naftowej odgrywają mniejszą rolę. Na sukces Stanów Zjednoczonych złożył się przede wszystkim wysoki popyt wewnętrzny stymulujący firmy energetyczne do poszukiwań surowca, co zaowocowało opracowaniem technologii wydobycia gazu ze złóż niekonwencjonalnych: zarówno gazu łupkowego jak i zamkniętego.

Wydobycie gazu ziemnego na świecie wyniosło w 2009 roku 2 987 mld m sześc. i było o 73,8 mld m sześc. niższe niż w 2008 roku kiedy to pozyskano 3 060,8 mld m sześc. gazu. Spadek produkcji nie rozłożył się jednak równomiernie na wszystkie państwa. Największy spadek wydobycia zanotowały Turkmenistan (-44,8%) i Nigeria (-28,7%), podczas gdy największy wzrost – Indie (28,9%) i Katar (16,3%). Dla porównania w Rosji wydobycie gazu spadło o 12,1%.

Polska wypada blado na tle reszty świata z rocznym wydobyciem gazu na poziomie 4,1 mld m sześc. Stanowi to zaledwie 0,13% światowej produkcji lub 2,39% produkcji Unii Europejskiej, co plasuje nas na 47 pozycji wśród krajów o największym wydobyciu na świecie.

Wydobycie gazu ziemnego na świecie [mld m sześc.]

Kraj 2008 2009 Zmiana pomiędzy 2008 a 2009 Udział w światowym wydobyciu

USA 574,4 593,4 3,5% 20,1%
Rosja 601,7 527,5 -12,1% 17,6%
Kanada 173,4 161,4 -6,7% 5,4%
Iran 116,3 131,2 13,1% 4,4%
Norwegia 99,2 103,5 4,5% 3,5%
Katar 77,0 89,3 16,3% 3,0%
Chiny 80,3 85,2 6,4% 2,8%
Algieria 85,8 81,4 -4,9% 2,7%
Arabia Saudyjska 80,4 77,5 -3,5% 2,6%
Indonezja 69,7 71,9 3,5% 2,4%
Uzbekistan 62,2 64,4 3,9% 2,2%
Holandia 66,6 62,7 -5,6% 2,1%
Egipt 59,0 62,7 6,6% 2,1%
Malezja 64,9 62,7 -3,3% 2,1%
Wielka Brytania 69,6 59,6 -14,1% 2,0%
Meksyk 54,0 58,2 8,1% 1,9%
Zjednoczone Emiraty Arabskie 50,2 48,8 -2,5% 1,6%
Australia 38,3 42,3 11,0% 1,4%
Argentyna 44,1 41,4 -5,9% 1,4%
Trinidad i Tobago 39,3 40,6 3,6% 1,4%


Źródło danych: BP Statistical Review of World Energy 2010.


Wydobycie gazu na terenie Włoch

Włochy obfitują w rozmaite bogactwa naturalne i mineralne, które jednak nie zawsze całkowicie zaspokajają rosnące potrzeby gospodarki. Wydobycie różnych gatunków węgla kamiennego obecnie zanika – rocznie poniżej pół miliona ton – i jest prowadzone głównie na Sardynii ok. Iglesiente oraz w regionie Friuli, ponadto węgiel brunatny wydobywa się w Umbrii oraz koło Grosseto. Odkrycie po II wojnie światowej poważnych zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego znacznie poprawiło bilans energetyczny kraju. Około 80% wydobycia tych surowców daje Sycylia – okolice Geli i Raguzy oraz szelf przybrzeżny w tym rejonie, ponadto gaz eksploatuje się na Nizinie Padańskiej.

Aż 90 proc. zużywanego przez ten kraj gazu pochodzi zimportuj (w Polsce około 70 proc.). Trzecia część importu pochodzi z Rosji.

W 2010 Włochy spożywane łącznie 82.981 mln m gazu ziemnego, co stanowi wzrost o 6,35% w stosunku do zużycia w roku poprzednim.

Wydobycie na początku 2007 osiągnęło 164 miliardów m3 .

Wydobycie gazu ziemnego w 2005 r. wyniosłoł 11,5 miliardów m3, natomiast zużycie wyniosło 82,6 miliardów m3.

Włochy są czwartym największym konsumentem ropy po Niemczech, Wielkiej Brytanii i Francji, a trzcim największym konsument gazu po Niemczech i Wielkiej Brytanii.

KRAJ 2000 2002 2003 2004
Udział
w świecie
w 2002r
w %
w petadżulach na 1 mie-
szkańća w GJ
WŁOCHY 634 557 514 4477 8,3 4,2